okanaanzee

 

Okan Aan Zee binnen GO!

De visie van OKAN aan zee is ingebed in het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Het GO! voedt op tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. Neutraliteit is binnen het GO! een centraal uitgangspunt om tot actief burgerschap te komen.

Doel van OKAN Aan Zee

Het is de bedoeling dat de leerlingen uit OKAN Aan Zee intensief les volgen in het Nederlands, om vervolgens te kunnen aansluiten bij het regulier onderwijs. De doelstelling van OKAN Aan Zee is om de leerlingen in een jaar tijd voor te bereiden op instromen in het gewoon onderwijs in een studierichting die hen past.